1. Chương trình bảo hiểm tự nguyện

a. Mức hỗ trợ rủi ro: 100% giá trị khai báo. Tổng mức hỗ trợ không quá $3000.
b. Phí bảo hiểm: 8% giá trị khai báo

 Quý khách vui lòng cung cấp invoice mua hàng và forword email mua hàng cho chúng tôi.

  2. Chương trình hổ trợ rủi ro

a. Mức hỗ trợ rủi ro: 50% giá trị khai báo. Tổng mức hỗ trợ không quá $2000. Muốn được hổ trợ mức hỗ trợ lớn hơn, Qúy khách vui lòng chọn loại hình bảo hiểm khác
b. Phí bảo hiểm: 5% giá trị khai báo

Quý khách vui lòng cung cấp invoice mua hàng và forword email mua hàng cho chúng tôi.

  3. Không tham gia bảo hiểm

a. Mức hỗ trợ rủi ro: 3 lần cước phí vận chuyển tối đa $100
b. Phí bảo hiểm: Miễn phí

Quý khách vui lòng cung cấp invoice mua hàng và forword email mua hàng cho chúng tôi.

  4. Những trường hợp loại trừ

4.1  Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại nào về mất thu nhập, thua lỗ, mất thị trường, mất danh tiếng, mất khách hàng, mất quyền sử dụng, mất cơ hội, dù cho chúng tôi có biết việc phát sinh những thiệt hại hay mất mát đó, hay đối với bất kỳ thiệt hại gián tiếp, ngẫu nhiên, đặc biệt hay là hậu quả của nguyên nhân nào hay mất mát phát sinh dù bằng cách nào bao gồm và không giới hạn việc vi phạm hợp đồng, sự cẩu thả, hành vi cố ý hay vô ý.

4.2  Chúng tôi không chịu trách nhiệm nếu chúng tôi không thực hiện bất cứ nghĩa vụ nào đối với người gửi như là kết quả của:

Những tình huống ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi (không giới hạn đối với):

Những hành vi hay thiếu sót của người gửi hay của bên thứ ba như:

Nội dung hàng gửi có chứa bất kỳ món đồ nào thuộc loại hàng cấm dù là do: Nhầm lẫn chúng tôi có thể đã chấp nhận chuyến hàng đó.

4.3  Đối với mặt hàng điện tử, chúng tôi chỉ chấp nhận những lô hàng gửi được gửi đến và gửi đi từ địa chỉ cá nhân

  5. Hàng hóa có giá trị

Các loại hàng hoá có giá trị như đá quý, kim loại quý, nữ trang, tiền, các giấy tờ có giá, đồ đạc trong nhà không có vỏ bọc bằng kim loại, thủy tinh hay đồ sứ, các tác phẩm nghệ thuật, đồ cổ và các giấy tờ quan trọng bao gồm hộ chiếu, tài liệu/hồ sơ thầu, cổ phiếu không nên gửi qua hệ thống mạng giao nhận của chúng tôi bởi vì chúng tôi có sử dụng thiết bị, máy móc tự động để xử lý và phân loại hàng gửi với nhiều lần sang tàu, xe mà có thể gây mất mát và/hoặc thiệt hại hàng hóa. Tuy nhiên, nếu người gửi gửi hàng hoặc yêu cầu chúng tôi vận chuyển những loại hàng này thông qua hệ thống phân phối hàng hóa của chúng tôi,người gửi phải gánh chịu rủi ro.

  6. Bảo hiểm hàng hóa và mức trách nhiệm tăng

6.1    Người gửi hàng có thể mua thêm bảo hiểm cho những lô hàng giá trị cao để đề phòng trường hợp mất mát, hư hỏng xảy đến (không áp dụng cho giấy tờ, tài liệu) tùy vào việc ký kết hợp đồng riêng về việc đó giữa người gửi và chúng tôi.

6.2    Khi người gửi mua bảo hiểm hàng gửi, chúng tôi sẽ có trách nhiệm bồi thường cho trường hợp mất mát nguyên đai, nguyên kiện. Phí bảo hiểm 5%/ tổng giá trị hàng kê khai là 50% giá trị hàng và 100% giá trị hàng kê khai cho mức phí bảo hiểm là 8%/tổng giá trị hàng kê khai

6.3    Mức trách nhiệm tăng của chúng tôi không áp dụng trong trường hợp:

6.4    Để tránh sự nhầm lẫn, mức trách nhiệm tăng của chúng tôi không bồi thường cho những thiệt hại mang tính hậu quả (xem điều 6.1 nêu trên) hoặc các trường hợp chậm trễ trong việc vận chuyển hay trong trường hợp thiệt hại phát sinh do người gửi vi phạm nghĩa vụ theo quy định của những điều khoản và điều kiện này.

6.5    Mức trách nhiệm tăng không áp dụng cho các dịch vụ khác hoặc cho việc vận chuyển đá quý, các kim loại quý, nữ trang, tiền bạc, thủy tinh, đồ sứ, các tác phẩm nghệ thuật, đồ cổ và các giấy tờ có giá hay phim ảnh, băng hình, đĩa CD, thẻ nhớ hay bất kỳ hàng hoá nào chứa dữ liệu hay hình ảnh như vậy. Nếu người gửi vẫn chấp nhận gửi những hàng hóa trên, chúng tôi đề nghị người gửi nên tự thu xếp việc mua bảo hiểm cho các loại hàng này.

  7. Quyền đòi bồi thường của bên thứ ba

Người gửi cam kết với chúng tôi rằng người gửi không cho phép bất kỳ người nào khác có quyền lợi đối với lô hàng gửi được khiếu kiện chúng tôi dẫu cho chúng tôi có lỗi hoặc vi phạm. Và nếu việc khiếu kiện xảy ra, người gửi phải bồi thường cho chúng tôi về những hậu quả do việc khiếu kiện đó và những phí tổn và chi phí chúng tôi gánh chịu để tự bảo vệ mình.

Khi Quý Khách đồng ý đặt hàng từ Alibay Express đồng nghĩa quý khách đã đồng ý với các điều khoản trên. Cảm ơn Quý Khách vì sự hợp tác!