Các khu vực vùng sâu vùng xa được DHL định nghĩa là các khu vực khó phục vụ, khó tiếp cận hay không phục vụ thường xuyên.
Để kiểm tra một địa chỉ có thuộc vùng sâu vùng xa không, bạn cần postcode hoặc tên địa chỉ đó chính xác và sử dụng trang web http://dct.dhl.com/ sau để kiểm tra vùng sâu vùng xa.

1. Trước hết cần chắc chắn postcode hoặc tên thành phố là chính xác.
2. Nhập tên nước, postcode và tên thành phố vào các ô tương ứng. Chú ý chỉ nhập hoặc postcode hoặc tên thành phố.
3.Bấm OK
4. Nếu màn hình hiện thị :“The location you have selected is not a remote area or is not a valid selection” nghĩa là khu vực này không thuộc vùng sâu xa.
5. Nếu màn hình hiển thị tương tự như bảng dưới thì khu vực đang check thuộc vùng sâu xa.

Kiểm tra postcode

Trường hợp bạn không có postcode thì có thể vào trang dct.dhl.com để tra.
– Destination Country: bạn nhập tên nước.
– Destination City: bạn nhập một vài chữ cái đầu rồi chọn tên thành phố tương ứng trong danh sách hiện ra.

* Note: trường hợp sau khi chọn tên quốc gia xong thì ô Destination Zip code ẩn đi có nghĩa là quốc gia đó không sử dụng postcode, bạn chỉ có thể tra vùng sâu vùng xa DHL bằng tên thành phố.